Thuê không gian đặt máy chủ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ COLOCATION

pricing image
Không gian rack
Nguồn điện
Network Uplink
IP Address
Data Transfer
Data Center
AntiDDoS

Cam Kết Hoàn Tiền

Chúng tôi cam kết hoàn lại số tiền bạn chưa sử dụng khi ngừng dịch vụ.

Dữ Liệu Luôn An Toàn

Hệ thống sao lưu và phục hồi luôn sẳn sàng bảo vệ an toàn dữ liệu của bạn.