Thông báo bảo trì network tại Viettel IDC

Kính gửi: Quý Khách hàng ! Trước hết, Công ty CP Công Nghệ Lưu Trữ Việt (sau đây gọi tắt là Công ty VNDATA) chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử…