CONTENT DELIVERY NETWORK

CDN

BẢNG GIÁ BĂNG THÔNG THEO LƯU LƯỢNG TRUYỀN TẢI
BĂNG THÔNG
(1 TB = 1,000 GB)
ĐƠN GIÁ
(GB/THÁNG)
Từ 1 TB đến 5 TB900 đồng
Trên 5 TB đến 10 TB790 đồng
Trên 10 TB đến 50 TB550 đồng
Trên 50 TB đến 100 TB295 đồng
Trên 100 TB đến 200 TB190 đồng
Trên 200 TB đến 300 TB171 đồng
Trên 300 TB đến 400 TB154 đồng
Trên 400 TB đến 500 TB139 đồng
Trên 500 TB đến 1,000 TB118 đồng
  • CDN LÀ GÌ?
          – Mạng phân phối nội dung (CDN) là một hệ thống máy chủ bố trí ở nhiều nơi làm nhiệm vụ lưu bản sao của các nội dung tĩnh bên trong website, sau đó phân tán ra nhiều máy chủ khác (được gọi là PoP) và từ các PoP đó sẽ gửi tới cho người dùng khi họ truy cập vào website.
  • CDN chia làm 3 mục Mạng phân phối nội dung (CDN), Mã hóa và chuyển đổi định dạng tệp tin Media (Video Transcoding), Lưu trữ (Cloud Storage).