Chính sách bảo mật thông tin và riêng tư

Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web của chúng tôi bao gồm website chính https://vndata.vn và trang web quản lý dịch vụ https://clients.vndata.vn

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào. VNDATA tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi. Ngoài ra xin vui lòng tham khảo thêm: https://vndata.vn/chinh-sach-su-dung-dich-vu/https://vndata.vn/chinh-sach-bao-hanh/

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông tin thu thập từ bạn, VNDATA sẽ sử dụng trong nội bộ công ty cho các nhu cầu cung cấp dịch vụ, liên hệ, thông báo và tư vấn cho khách hàng trên hệ thống.

Cung cấp dịch vụ theo đúng yêu cầu.

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu, xử lý yêu cầu cho công việc trực tuyến và cho các mục đích khác. Trong một số trường hợp, để cung cấp và giải đáp đúng yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cùng lý do sử dụng đi kèm.

Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Họ tên
  • Địa chỉ,
  • Địa chỉ email,
  • Số điện thoại,
  • Bản lưu cuộc trò chuyện,
  • Địa chỉ IP
  • Thông tin mua hàng và thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web.

Chúng tôi sử dụng thông tin để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn, cung cấp cho bạn thông tin cập nhật hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn

Để phản hồi ý tưởng của bạn và/hoặc cung cấp cho bạn thông tin liên quan theo yêu cầu của bạn.

Để đáp ứng hơn nữa các yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ.

Tuân thủ các quy định trong luật hiện hành.

Để liên hệ với bạn cho mục đích tiếp thị, chẳng hạn như khảo sát khách hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Website sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Chúng tôi sẽ không duy trì dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian dài hơn cần thiết để đạt được các mục đích của việc thu thập dữ liệu, hoặc khoảng thời gian pháp luật quy định.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Thông tin của bạn sẽ được lưu hành nội bộ và không chia sẻ cho bên thứ ba.

Bất kỳ cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền, tòa án hoặc bên thứ ba nào khác mà chúng tôi thấy cần thiết phải tiết lộ.

e) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin (bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình)

Công ty Cổ phần công nghệ Lưu Trữ Việt (VNDATA)

Văn phòng: 61/3 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 097-105-4444

Email: info@vndata.vn

f) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu (cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin)

Nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi, bạn có thể gọi điện, gửi thư đến địa điểm được ghi phía trên. Chúng tôi sẽ hồi đáp yêu cầu truy vấn thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của chúng tôi.

g) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng (liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo đường link: https://vndata.vn/lien-he/  hoặc liên hệ trực tiếp qua các thông tin sau:

Email: info@vndata.vn

Điện thoại: 097-105-4444