Tham khảo bài viết: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Portal VNDATA  để xem thông tin đăng nhập vào VNDATA CDN Portal.

Bước 1: Khởi tạo Resource mới

Sau khi đăng nhập thành công, từ giao diện “VNDATA CDN Portal”:

  • (1): Chọn “CDN” -> “Resource”.
  • (2): Chọn “+ ADD” để thêm resource mới.

khoi tao resource moi - Copy

Khởi tạo Resource mới từ giao diện VNDATA CDN Portal

Bước 2: Khởi tạo CDN Domain

Tại giao diện “Record BASIC”, điền các thông tin tương ứng và chọn “SUBMIT” để khởi tạo CDN Domain.

  • Name: Tên record.
  • CDN Domain: CDN Domain mặc định mà VNDATA CDN sẽ tự động khởi tạo, chọn “cloud.anycastapnic.com”.
  • Type: Chọn loại nội dung tương ứng để tích hợp VNDATA CDN.
  • Static Content: Phù hợp cho các nội dung tĩnh như html, js, css, ..
  • Live Stream: Phù hợp cho các nội dung liên quan đến livestreaming.
  • VOD: (Video on Demand) Phù hợp cho các nội dung liên quan đến broadcast, streaming video như mp4, mov, hls, ..

khoi tao cdn domain

 

Khởi tạo CDN Domain tại giao diện Record BASIC

  • Kết quả khi khởi tạo thành công
  • Sau khi khởi tạo thành công, dashboard sẽ tự động thay đổi với đầy đủ thông tin gồm domain CDN và các cấu hình chi tiết hơn cho “CDN Domain Record”.

ket qua khi khoi tao thanh cong domain cdn trong vndata - Copy

Kết quả khi khởi tạo thành công

Lựa chọn dịch vụ tương ứng để tích hợp CDN

Hướng dẫn tích hợp VNDATA CDN (Static Content) với VNDATA S3 – Object Storage

Trên đây là các bước để khởi tạo CDN Domain trong trang quản trị của dịch vụ VNDATA CDN Livestreaming. Chúc quý khách có những trải nghiệm hài lòng nhất khi sử dụng dịch này của chúng tôi.