Tham khảo bài viết: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Portal VNDATA để xem thông tin đăng nhập vào VNDATA CDN Portal.

Bước 1: Khởi tạo CDN Domain với Static Content

 • Tham khảo bài viết Hướng dẫn khởi tạo Domain CDN trong VNDATA CDN Portal.
 • Trong đó, ở bước Khởi tạo CDN Domain, chọn Type là Static Content.
Khởi tạo CDN Domain với Static Content
Khởi tạo CDN Domain với Static Content

Bước 2: Tích hợp với VNDATA S3 – Object Storage

 • Tham khảo cách Xem các thông tin S3 ACCESS CREDENTIALS trên VNDATA S3 Portal.
 • Sau khi khởi tạo “CDN Domain” thành công, chọn “ORIGIN”, điền các thông tin tương ứng và chọn “UPDATE” để tích hợp VNDATA CDN (Static Content) cho VNDATA S3.
  • Origin Type: Chọn Storage.
  • Domain: Điền domain của VNDATA S3 s3-hcm-r1.s3cloud.vn.
  • Timeout: Thời gian cache timeout.
  • Access Key: S3 Access Key của khách hàng của dịch vụ VNDATA S3 – Object Storage
  • Secret Key: S3 Secret Key của khách hàng của dịch vụ VNDATA S3 – Object Storage
  • Bucket: S3 Bucket tương ứng mà khách hàng muốn tích hợp.
Tích hợp với VNDATA S3 - Object Storage
Tích hợp với VNDATA S3 – Object Storage

Kết quả khi tích hợp thành công

 • Sau khi tích hợp thành công, áp dụng cú pháp sau để sử dụng “VNDATA CDN Static Content” qua “VNDATA S3 – Object Storage”.
<CDN Domain>/<folder>/<file>
Kết quả khi tích hợp thành công
Kết quả khi tích hợp thành công

Trên đây là các bước để tích hợp VNDATA CDN (Static Content) với VNDATA S3 – Object Storage trong trang quản trị của dịch vụ VNDATA CDN Livestreaming. Chúc quý khách có những trải nghiệm hài lòng nhất khi sử dụng dịch này của chúng tôi.

Lưu Đức Trí