Kiểm tra hiệu suất của một trang web bằng sử dụng trình duyệt web đôi khi không đủ để có được một cái nhìn tốt về nguyên nhân gây chậm hiệu suất máy chủ web. Nhiều mã lỗi HTTP hữu ích thường không được hiển thị bởi trình duyệt, làm cho việc gỡ lỗi trở nên khó khăn. Một sự kết hợp công cụ tốt hơn là sử dụng telnet để kiểm tra thời gian phản hồi cổng TCP 80 của trang web của bạn kết hợp với dữ liệu từ các tiện ích HTTP curl và wget trên Linux.

Kiểm tra các trang web bằng các tiện ích Curl và Wget

Thời gian phản hồi TCP nhanh, nhưng thời gian phản hồi curl và wget chậm thường chỉ ra không phải là một vấn đề mạng, mà là sự chậm trễ trong cấu hình máy chủ web hoặc bất kỳ ứng dụng hỗ trợ nào hoặc máy chủ cơ sở dữ liệu mà nó có thể sử dụng để tạo ra trang web.

Sử dụng curl

Tiện ích curl hoạt động giống như một trình duyệt web dựa trên văn bản mà bạn có thể chọn để xem cả tiêu đề hoặc nội dung hoàn chỉnh của mã HTML của một trang web được hiển thị trên màn hình của bạn.

su dung curl

Một bước khởi đầu tốt là sử dụng lệnh curl với tùy chọn -I để chỉ xem tiêu đề trang web và mã trạng thái HTTP. Bằng cách không sử dụng lệnh -I, bạn sẽ thấy toàn bộ mã HTML của trang web được hiển thị trên màn hình. Cả hai phương pháp này đều có thể cung cấp một cái nhìn tốt về hiệu suất của máy chủ.

Trong trường hợp này, máy chủ Web dường như hoạt động bình thường vì nó trả về mã 200 OK.

Sử dụng wget

Bạn có thể sử dụng wget để tải xuống đệ quy các trang web của một trang web, bao gồm toàn bộ cấu trúc thư mục của trang web, vào một thư mục cục bộ.

su dung wget

Bằng cách không sử dụng đệ quy và kích hoạt tính năng đồng bộ hóa thời gian (bằng cách sử dụng tùy chọn -N), bạn không chỉ xem nội dung HTML của trang chủ của trang web trong thư mục cục bộ của bạn, mà còn xem tốc độ tải xuống, kích thước tệp và thời gian bắt đầu và kết thúc chính xác của quá trình tải xuống. Điều này có thể rất hữu ích để cung cấp một cách đơn giản để có được hình ảnh tổng quan về hiệu suất của máy chủ.

Xem thêm:

(Tips) Sửa chữa mạng đơn giản: Lệnh netstat và Tường lửa iptables trên Linux

———————————————————————
Nếu quý khách gặp khó khăn gì khi làm theo hướng dẫn trên xin vui lòng liên hệ VNDATA qua thông tin sau:
  • Công ty Cổ Phần Công Nghệ Lưu Trữ Việt
  • Address: 61/3 Bình Giã, P. 13, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trang web: https://vndata.vn
  • Hotline: 0971-05-4444
  • Email: support@vndata.vn