Có lúc bạn mất kết nối với một máy chủ khác trực tiếp kết nối với mạng cục bộ của bạn. Kiểm tra bảng ARP của máy chủ từ đó bạn đang sửa chữa sẽ giúp xác định liệu NIC của máy chủ từ xa có phản hồi với bất kỳ loại dữ liệu nào từ hộp Linux của bạn không. Thiếu giao tiếp ở mức độ này có thể có nghĩa là:

  • Một trong hai máy chủ có thể bị ngắt kết nối từ mạng.
  • Có thể có dây mạng xấu.
  • Một NIC có thể bị vô hiệu hóa hoặc máy chủ từ xa có thể đã bị tắt nguồn.
  • Máy chủ từ xa có thể đang chạy phần mềm tường lửa như iptables hoặc tường lửa tích hợp sẵn trong Windows XP. Thông thường trong trường hợp này, bạn có thể thấy địa chỉ MAC, máy chủ đang chạy phần mềm đúng, nhưng giao tiếp mong muốn không xuất hiện với khách hàng trên cùng mạng.

Dưới đây là mô tả các lệnh mà bạn có thể sử dụng để xác định các giá trị ARP

Lệnh ifconfig –a hiển thị cho bạn cả NIC’s MAC address và đị chỉ IP được liên kết của máy chủ mà bạn đang đăng nhập. Ở đây bạn có thể thấy interface enp0s31f6 có địa chỉ IP là 192.168.1.118 và MAC address là 10:65:30:32:d1:d8

Cách xem Mac Addresses

Lệnh arp -asẽ hiển thị cho bạn các địa chỉ MAC trong bảng ARP của máy chủ của bạn và tất cả các máy chủ khác trên mạng kết nối trực tiếp. Ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta có một kết nối nào đó với bộ định tuyến tại địa chỉ 192.168.1.254

Mac Addresses

Lưu ý: Đảm bảo rằng các địa chỉ IP được liệt kê trong bảng ARP khớp với các máy chủ được mong đợi có trên mạng của bạn. Nếu không, máy chủ của bạn có thể được cắm vào cổng switch hoặc router sai. Bạn cũng nên kiểm tra bảng ARP của máy chủ từ xa để xem liệu nó có chứa các giá trị chấp nhận được hay không.

Xem thêm:

(Tips) Sửa chữa mạng đơn giản: Sử dụng lệnh Ping để kiểm tra kết nối mạng

———————————————————————
Nếu quý khách gặp khó khăn gì khi làm theo hướng dẫn trên xin vui lòng liên hệ VNDATA qua thông tin sau:
  • Công ty Cổ Phần Công Nghệ Lưu Trữ Việt
  • Address: 61/3 Bình Giã, P. 13, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trang web: https://vndata.vn
  • Hotline: 0971-05-4444
  • Email: support@vndata.vn